Str.Henri Coandă 48, Craiova, România

Obiectivele și activitățile proiectului

Obiectivele proiectului

  În alegerea mobilităților din proiect s-a avut în vedere compatibilitatea obiectivelor fiecărui curs cu prioritățile strategice ale liceului nostru, ținându-se cont și de axele prioritare ale programului Erasmus+.

  Obiectivul general al proiectului ”Abordări inovative în formarea de competențe integrate pentru dezvoltare durabilă” este dezvoltarea unui set de competențe integrate ale cadrelor didactice, pentru a putea contribui concret și consistent la integrarea "educației pentru dezvoltarea durabilă" (EDD) în Liceul Teoretic ”Henri Coandă”, în particular, și la nivelul sistemului de învățământ, în general.

  Obiectivele specifice vizează îmbunătățirea abilităților practice și a cunoștințelor teoretice a 14 profesori - beneficiari direcţi (şi, prin transferabilitate, multiplicare şi valorizare, ale beneficiarului indirect - personalul didactic din liceu, din Craiova şi judeţul Dolj ) prin participarea la programe diferite de formare profesională integrată, în acord cu noile cerințe și practici europene în domenii variate; profesorii vor fi selectați din arii curriculare/discipline diferite pentru a crește capacitatea de multiplicare a experiențelor de formare - Liceul Teoretic ”Henri Coandă” va selecta 14 cadre didactice ale căror profiluri să corespundă criteriilor de selecție stabilite.

Obiective

Activitățile proiectului

  Echipa de proiect din liceul nostru va organiza efectuarea stagiilor de pregătire, în parteneriat cu instituțiile de formare selectate, în calitate de organizație de trimitere. Centrele de formare, în calitate de organizații de primire, vor organiza activitățile specifice cursurilor de formare alese.

  Toate cursurile selectate vor oferi cadrelor didactice oportunitatea să se pună la curent cu diferite sisteme educaționale, precum și cu noile dezvoltări metodologice și să obțină o varietate uriașă de noi idei de predare și materiale motivaționale pentru a fi folosite la clasă. La finalul cursurilor, participanții vor avea o gamă de materiale gata de a fi exploatate cu elevii acestora.

  Toate activitățile de implementare a rezultatelor așteptate vor conduce la îmbunătățirea dimensiunii internaționale a instituției noastre, contribuind la atingerea tuturor obiectivelor propuse.

Activitati